torsdag, april 29, 2010

1190 ord om miljö

Det här är egentligen en replik till kommentarerna i förra inlägget. Jag kunde inte hjälpa att det blev så långt liksom bara.

Så. Faktum är att det är knappt lönt att hålla på med alla smågrejer vi försöker göra för miljön. Men jag tycker inte att det är fel att göra det ändå.
Mitt resonemang går lite så här;

Miljö och klimat kommer alltid att förändras och växtlighet och levande varelser kommer att anpassa sig till rådande dito. Om fyrahundra år kommer varken världen som den är idag, eller miljön/klimatet, att se ut som den gör nu. Klimatzoner förändras redan idag och på väldigt lång sikt kommer en ny folkvandring att ske mellan dessa. Det vi gör nu handlar egentligen bara om en bromsning av det oundvikliga. Det som är viktigast nu är att koncentrera oss på att minska på resursförbrukningen.

Länge har jag undrat över om det här med överbefolkningen till exempel. Jag köper inte att jorden är överbefolkad. För är det inte egentligen så, att de 6.3 miljarder människor som bor här faktiskt konsumerar för mycket? Det är överkonsumtionen av resurser som är vårt största problem idag. Här är oljeproduktion och oljekonsumtion en superviktig del.

Begreppet överbefolkning är dessutom relativt, vilket betyder att det som avgör om ett område är överbefolkat är folkmängdens storlek i förhållande till försörjningsresurserna. Europa, till exempel, kan inte räknas som överbefolkat. Delar av Afrika är det däremot.

Det är ett faktum att en högre levnadsstandard innebär att man övergår till en mer energikrävande livsmedelskonsumtion. För 50 år sedan var till exempel Taiwan nettoexportörer av framförallt ris. Idag är man istället nettoimportör av framförallt kött. Konsumtionsmönstret har också betydelse. Om vi till exempel skulle följa konsumtionsmönstret i USA så skulle livsmedelsproduktionen behöva öka betydligt mer än om vi istället anammade ett mer sydeuropeiskt mönster.

Befolkningsmängden inom ett område styr oftast mängden producerad mat. Blir vi fler så letar vi mer mat helt enkelt. Från att det blev känt att gödsling var bra för växtligheten så har vi dock överproducerat, inte bara växter och grödor, utan också de ätbara djuren (om man får säga så dårå). Nu står vi i toppen av näringskedjan och är väldigt beroende av i första hand olja för att producera vår mat (bland annat). Det gäller både djur och växter. Ingen mat produceras utan olja idag. Ett av dom största problemen med det är att olja, som naturresurs, inte kan återanvändas. När den är förbrukad så är den helt enkelt borta för alltid.

Kjell Aleklett, som är min idol på området, ger oss också ett räkneexempel:
"Som individer behöver vi 2500 kcal per dag och det medför att världens befolkning behöver 7100 TWh om året, eller uttryckt i oljeekvivalenter är det 4.2 miljarder fat olja om året. Om man tar hänsyn till att det behövs utsäde till nästa års skörd och att en del av den skörd som världens jordbruk producerar är nettoenergin ca 9400 TWh vilket betyder att det just finns tillräckligt med matenergi för världens befolkning. Men, för att jordbruket skall producera 1000 kcal behövs det 1600 kcal oljeekvivalenter och då väl maten i USA står på bordet har energiåtgången ökat till 7500 kcal, och det mesta av detta är olja. Det betyder att en stor del av världens oljeproduktion behövs för att vi skall överleva."

Lägg till det att allt som vi köper i affären har producerats med hjälp av olja på ett eller annat sätt. Den olja vi använder för att driva våra bilar är en försvinnande liten del i sammanhanget.

Aleklett fortsätter; "Verkligheten är att vi faktiskt hittar mindre olja än vad vi konsumerar och under de senaste 10 åren har vi inte hittat de 300 miljarder fat olja som vi konsumerat. Trenden är att vi de närmaste 10 åren kommer att hitta mindre än 100 miljarder fat olja och frågan är om detta tillsammans med de reserver som finns ger oss möjligheter att konsumera 300 miljarder fat de kommande 10 åren. Om vi inte kan det så har vi nått Peak Oil och vår verklighet blir inte den illusion som målas upp i Newsweek utan en verklighet som vi alla måste hantera. Framförallt måste vi klara utav att producera mer mat med mindre olja" (Hela artikeln här).

Enligt mig blir resultatet av Alekletts resonemang att det viktigaste miljöarbetet vi kan göra handlar inte om att sopsortera eller ställa bilen en dag i veckan. Om vi däremot lägger om våra matvanor så kan vi spara betydliga mängder energi. Energi som kan användas till viktigare saker.

Att hellre välja mat som produceras på ett miljövänligare, eller mer energisparande, sätt. Till exempel att välja bort färdiga kartongrätter eller halvfabrikat. Välja ekologiskt och närproducerat osv. Och att äta mindre portioner. Vi tar alldeles för mycket på tallriken överlag och undersökningar visar att personer som har ögonbindel faktiskt äter en tredjedel så mycket. Man slutar helt enkelt äta när man är mätt.


Att välja vegetariskt är säkert ett bra alternativ om man ser till energipåverkan. Idag produceras tyvärr den maten under samma eller liknande förhållanden. T ex Quorn som är så poppis är ju en produkt som helt är producerat i fabrik. Dessutom visar andra undersökningar att människor med olika blodgrupp behöver olika kost. Sammantaget kan man väl säga att all mat behöver produceras med energisnålare metoder. Hälsoeffekterna är ett annat forum kan jag väl lägga till här, eftersom jag vet att några kommer att tro att jag menar att vegetariskt är dåligt. Det gör jag alltså inte.

Tyvärr visar en del beräkningar att ett helekologiskt jordbruk inte är hållbart i stor skala eftersom vi helt enkelt är för många som ska dela på det. Jorden räcker inte till för alla jordbruk som måste till. Däremot är det är superbra komplement tycker jag.
Jämför till exempel Ester Boserup som menar att människor som hotas av livsmedelsbrist kommer att öka sina ansträngningar att skaffa mat (kom ihåg det om befolkningsmängd och producerad mat). Det sker genom en intensifiering av jordbruket och ett ökat markutnyttjande samt ny teknik. Dom ekologiska jordbruken kommer alltså ofrånkomligt att övergå till industrier.

Hur korrelerar det här med mitt val av Miljöpartiet då? Jo, i partiprogrammet finns en kort programpunkt som handlar om något dom kallar för "den mentala miljön" (scrolla ner en bra bit eller sök i texten). Det här är en inte helt oviktig punkt tycker jag. Den handlar nämligen om att sätta fokus på vår mentala och psykiska miljö. Att redan i unga skolår föra upp "den mentala miljöförstöringen" på bordet. I förlängningen får alla möjlighet att utveckla inte bara sina kreativa och intellektuella sidor, utan även ens självkänsla får förstärkning. Jag ser framför mig en förändrad och tydligare självbild hos unga, där självutplånande konsumtionsstrategier byts mot självinsikt och där en mer harmonisk människa kommer att stå med rakare rygg på trappan med studentmössan i hand. En människa som inte justerar sitt välmående genom konsumtion. Något som i förlängningen kommer att rädda betydligt mer än miljön omkring oss.


Jag tror att det är ett bättre sätt att börja genomföra förändringar på. Genom att förändra attityderna hos kommande generationer. De incitament som finns idag är ju mest straff(skatter) och förbud. Det är väl inte fel väg att gå, men det vore bättre om man tacklade problemet från båda håll liksom.

4 kommentarer:

Anonym sa...

jag tycker du felciterade Aleklett igår, han säger ju faktiskt att vi BEHÖVER ca 2500 kcal/dag, vad vi faktiskt trycker i oss är ju en annan femma.
Annars: You GO GIRL!
//a

.perpotator sa...

först fattade jag ingenting men sen ba; aaah. ja jag sa kanske fel men det gör jag ju när jag är exalterad.

idag har jag blivit supersjuk som straff för det. happy valborg liksom

thewoodfairy:: sa...

Såg en dokumentär häromdagen om exploateringen och det extrema industrialiserade jordbruket som fick mig att vilja flytta t på landet (där man f.ö. håller på att förstöra alla sjöarna med all kväve) och odla min egen mat, alternativt sluta äta.

Men jag har lugnat mig nu och försöker handla ekologiskt och rösta på miljöpartiet istället.

Men jag vill inte rösta på socialdemokraterna! Jäkla skit vad jobbigt det är!

Anonym sa...

Bara av nyfikenhet; vad är det ni har emot socialdemokraterna?
/B