fredag, juni 04, 2010

nicke hej! (älsk)

Till Norrland vill jag fara, herr SJ-konduktör,
ty där bor allra kärestan min - en VVS-montör,
jag ser att över Hallsberg klockan arton och tjuett
det går ett tåg, så sälj mig nu till Norrland en biljett,


I Norrland aldrig förr jag haft i kärlek nån affär,
ej ens vatt dit, så ropa ut herr konduktör, när vi är där,
när jag hör "Nästa Norrland" ska jag med ett glädjetjut
hopplocka mina prylar samt ur tåget störta ut,

Och skulle jag ha somnat, vilket knappast är nån skam,
så väck mig då en kvart förrns vi till Norrland kommit fram,
vad då, jag har ju sagt vart jag vill åka - är ni galen,
jag ska ju stiga av i Norrland vet jag - på Centralen.


-NS

Inga kommentarer: