måndag, mars 12, 2012

så här tänker jag om kön, genus och queer.Kalla mig gammalmodig om ni vill, men jag håller faktiskt med om nästan allt som står i den här artikeln i DN. Om man inte förstår vad hon menar så visar det snarare på hur lite man vet om barns utveckling än hur beläst man är på nån genuskurs. Genus ÄR en ideologi, vilket kan härledas ur att man allt för ofta faktiskt bedriver argumentationen ur en rent teoretisk vinkel.
Det dessa människor har missat är att det handlar om tre olika aspekter som bör diskuteras separat, nämligen;
Biologiskt kön. Att man ser olika ut.
Genus. Som är socialt konstruerat kön, dvs det som vi vill ha bort.
Queer. Här döljer sig dom många hen-förespråkare. Det finns de som inte känner sig som något av könen pga genustillståndet i samhället.

Det som verkligen skiljer oss åt är skillnaden i hormonbalans. Främst handlar det om nivåerna av testosteron. Hormonet finns generellt sett i högre doser hos män, eftersom det hos kvinnor till slut bryts ner till östrogen.
Kvinnor och män har olika nivåer av testosteron i kroppen och det leder till olika beteende och olika utvecklade hjärnfunktioner. I forskning kan man se det genom t ex iq-test, där exempelvis de med högre nivå av testosteron till exempel har högre spatial förmåga, dvs de kan t ex läsa och förstå kartor bättre än de med lägre testosteronhalt. Å andra sidan leder högre testosteronhalt till lägre empatisk förmåga.
Det är hormonbalansen som är skillnaden mellan "könen" som det argumenteras om. Att dom forskningsresultaten inte kommit till mer allmän kännedom är helt ofattbart.

Det är när queer-förespråkarna ger sig in i genusdebatten som det blir ett debacle av alltihop. Dom vill nämligen inte att det ska finnas biologiska skillnader alls. Biologiska skillnader är nämligen något fult. Det är samma argumentationsstrategi som till exempel antiporr-debattörerna använder sig av ibland. Att eftersom något är äckligt eller fult så är det också fel.

Nu för tiden så bortser man från dikotomin kön och genus och argumenterar gärna som att de två voro samma. Däri ligger grunden till att debatten är så onyanserad och relativ i sin grund.

Inga kommentarer: