måndag, januari 30, 2012

svaret

Ja, jag fick ju ett svar från DO då. Det kom väldans snabbt och det är ju kul. Så här såg det ut:

----


Hej, Diskrimineringsombudsmannen, DO, har mottagit din fråga.
Förbudet mot diskriminering är konstruerat så att det bygger på en jämförelse. Definitionen på diskriminering är att någon missgynnas genom att behandlas sämre, ex nekas en förmån, än någon annan behandlas i en jämförbar situation. När det gäller själva mödravåden skulle en domstol antaglingen anse att en man inte är i en jämförbar situation med en gravid kvinna eftersom han fysiskt inte bär barnet (detsamma skulle gälla den kvinna i samkönade förhållanden som inte är gravid). Då är det inte att anse som könsddiskriminering att en man inte har samma förmåner som en gravid kvinna när det gäller mödravård.

Sen är det ju som du skriver mycket annat man som blivande förälder får veta och lära sig och får tillfälle att fråga om när man besöker mödravården. Då kan det vara en orättvisa att den ena föräldern, den gravida kvinnan, får det när hon besöker mödravården. Mot den bakgrunden kan man argumentera för att det är diskriminerande om enbart kvinnliga och inte manliga blivande föräldrar får förmånen att på betald arbetstid gå dit. Ett motargument är kanske att en gravid kvinna som går på specifik föräldrautnildning eller liknande som inte innebär ren mödravård inte heller skulle få göra det på betald arbetstid.
Det är bara en domstol som slutgiltigt kan avgöra om en situation är brott mot könsdiskrimineringsförbudet.


----

Jag tolkar det som att det finns utrymme för argumentation, men att man i längden inte skulle få rätt. Vuxen och terapeutad som jag är väljer jag att fortsättningsvis endast påpeka missförhållandet här på jobbet istället. Vem orkar gå till domstol för det där liksom. Jag går till fikarummet istället.

Inga kommentarer: